23 thoughts on “Tạo máy ảo trên Windows 10 với HYPER – V

  1. bạn ơi mình bị lỗi an error occurred while attempting to connect to server bạn có thể giúp mình đc ko https://www.facebook.com/danh.vothanh.520

  2. http://www.upsieutoc.com/image/qZPU7K
    lỗi này là gì ạ ?
    liên hệ facebook hỗ trợ em với
    https://www.facebook.com/GhostKirito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *