2 thoughts on “Tập : 1 Food and Travel Những Địa Điễm Du Lịch Đà Lạt

  1. Diễm nghĩ chân nên ghi rõ giọng nói của cô cho mọi người nghe cho thêm sinh động. Chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *