6 thoughts on “Tập Bụng Hiệu Qủa Nhất P2 Cùng HLV Lê Phương Fitness

  1. Anh ơi tập làm sao đẻ phần trong của ngực dày vậy anh tại ngực em bị lệch tự nhiên 1 bên tròn bên vuông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *