35 thoughts on “Tên thật của crisdevilgamer là gì…………

  1. Cho em miếng đi anh cris đéo phải trí tại nó nói kh rõ đấy ? Tên thật là cris mà mẹ của cris là họ phan tại ba cris là ng nước ngoài mẹ cris là người VN
    Thằng trẩu này kh biết cũng làm video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *