22 thoughts on “Thác nhân tạo ở chùa tam chúc hà Nam

  1. Chùa rộng quá, rất có tương lai, đây sẽ là 1 ngôi chùa rất đẹp đó ạ. đầu tư chùa lớn quá

  2. Cảnh chùa tam chúc rất là đẹp, rộng rãi vào đây giống như lạc vào tiên cảnh ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *