Tham quan nhà máy MEDINO đạt chuẩn GMP💁💁 Rất vui và vinh dự hôm nay đc bước chân cùng AC tham quan nhà máy #MEDINO
🤷🤷 Thật sự mà nói có đi rồi mới biết nhà máy đạt chuẩn GMP rất nghiêm ngặt về độ an toàn 💯💯
👉👉 Nhìn sàn nhà thôi mà bóng loáng đừng nói chi tới thực phẩm và thiết bị máy móc.
✔️✔️ Rất tự hào mình là thành viên Tập Đoàn #MATXI_CORP💞💞

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *