9 thoughts on “Tháp Trầm Hương & Quảng Trường 2/4 Nha Trang- Tram Huong Tower& 2/4 Square Nha Trang

  1. Buổi sáng sớm lại khu vực này chụp hình đẹp lắm, gần đó có công viên, đài phun nước có đèn chiếu sáng khá đẹp..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *