10 thoughts on “tháp tử vong đoạn hay nhất trong phim của lý tiểu long

  1. Người này đóng thế lý tiểu Long nhìn cũng được giống. nhưng võ công thì nhìn hơi khác so với huyền thoai lý tiểu long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *