7 thoughts on “Thầy Lê Thẩm Dương lên án BeeGroup lừa đảo

  1. tụi nó chuân bị ra dự án lừa đảo winbanks nữa a cường oi, đừng cho tụi nó đẻ trứng, dự kiến ngày 5/11 ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *