23 thoughts on “thầy Thích Giác Nhàn có tu tập và truyền bá ĐÚNG CHÁNH PHÁP KHÔNG???

  1. Đúng là thầy thích giác nhàn ko hề hiểu biết về Phật pháp bao nhiêu, chỉ thấy thầy Thích Nhật Từ am hiểu kinh pháp nhà Phật

  2. Thầy tu pháp nào con k biết nhưng thầy chua chát quá thầy moi vét k đúng.thầy giúp được chúng sanh chưa

  3. Thời mạng pháp thầy nhiều quá, mỗi thầy một kiểu ai cũng cho mình đúng 👍. Thời của Đức Phật thích ca chỉ có Đức Phật nhìn thấy chúng sinh khổ nên đúc phật dậy chúng ta tu giải thoát.

  4. Sai khác thì bảo ban khuyên nhủ. Các thầy đồng phật tử mà tâm không từ bi như phật thì chưa gọi là có chủng tử của phật.
    Người tuyên dương giới pháp là đáng ngưởng mộ và cùng nhau hưởng ứng và sữa chữa. Trừ kẻ phỉ báng chánh pháp thì mới không nên khuyên bảo. Vì không đủ lực từ và lời nói khuyên bảo chưa đạt tới mức khiến tâm họ lay động thì nên thôi

  5. Thằng chi thầy Thích Đạo Quang gặp tai nạn 3 lần. Con người thầy quá ngạo mạn, chắc chi bạn thân thầy nói sự thật. Có khi ghét thầy Thích Giác Nhàn rồi nói xấu cũng có. Hãy thận trọng nghe thầy coi chừng mang hoạ vào thân đó.

  6. Video này lâu lắm rồi sao mà úp đi úp lại. Thầy Thích Đạo Quang đi nói xấu thầy Thích Giác Nhàn.

  7. Đến ngay cả chư tăng mà con thế này thì hỏi sao phật tử sẽ ra sao. Ai đúng ai sai thì chỉ có phật mới biết .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *