8 thoughts on “The Witcher 2(Việt hóa)Tập 1: Thanh niên chơi gà và cái kết…

  1. Mình đã có kênh mới mọi người sang kênh mới của mình ủng hộ nha cám ơn mọi ngườ
    https://www.youtube.com/channel/UCmGbYkSEf8c-8LVafmb1I0Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *