11 thoughts on “Thiết kế bìa sách đẹp, hướng dẫn thiết kế bìa sách online

  1. Các mẫu bìa sách trên này có dính bản quyền ko bạn? trong trường hợp sách viết để bán thì có dùng được ko? Thanks bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *