27 thoughts on “Thử đi câu rê cá lóc bằng mồi nhái giả, rê cá lóc trong mương vườn | Săn bắt SÓC TRĂNG |

  1. Hôm nay thử đi rê cá lóc cá kiểu luôn mà không có 1 con.. mới lần đầu thử con nhái giả mà coi bộ không sướng rồi…. Chúc tất cả các bạn buổi tối xem clip vui nhe!!

  2. Hay 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  3. Không cần chì nha, vì chì sẻ làm dể dính rong, tốc độ rê hơi quá lẹ, cần nhấp nhấp rồi rê, nhấp nhấp rồi rê, làm con mồi khuất động mặt nước giống như nhấp bằng mồi vịt con vậy. mình chỉ câu mồi giả thôi, trùn giả, cá giả, ếch, muổn sắc, chong chóng sắc v.v. good luck nha bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *