29 thoughts on “Thử thách đảo ngược : Khi Sơn đi review mỹ phẩm còn Mi đi review smartphone !

  1. ông sơn chuyên sang làm nhân viên trang điểm hợp ly đấy ai đồng ỳ cho tui 1 like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *