Thuần Hóa Ngựa Chứng Trong Doanh Nghiệp“Ngựa chứng” là một con ngựa bất kham, rất khó thuần phục. Nếu sử dụng ngựa chứng, người cưỡi cẩn thận kẻo có lúc bị nó đá hậu. Khái niệm này còn được dùng để chỉ những hành vi không tuân thủ, hợp tác và đặt cái tôi của mình lên trên hết.

Trong các công ty, những thành phần “ngựa chứng” thường khiến đội ngũ quản lý khá khó chịu vì thái độ làm việc của họ. Họ có thể làm việc không báo cáo, giờ giấc thất thường, thích làm việc độc lập hoặc hay trốn việc, sao lãng nhiệm vụ,… Tuy nhiên, nhiều “ngựa chứng” lại có chuyên môn cao hoặc vì nhiều lý do khác mà doanh nghiệp rất mong muốn giữ lại những người này trong công ty. Lúc này, việc thuần hóa “ngựa chứng” là rất cần thiết.

Thông qua khóa học “Thuần hóa “ngựa chứng” trong doanh nghiệp”, học viên sẽ tìm được các biện pháp để “thu phục” những con ngựa khó tính này.
Thông tin chi tiết xem tại:

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *