One thought on “Thuốc Tẩy Tất Cả Các Loại Giun, Sán Hiệu Quả Cao – Effective worm removal for chickens

  1. Cho mình bải là mk chộn,cho chó có một con nó khoảng 3 kg mk chộn nửa gói cho nó ăn,hôm sau mk,lại trộn nốt nửa còn lại song 2 hôm sau nó chết là do sốc thuốc à bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *