30 thoughts on “[ Thuyết Minh ] Thần Bài Ma Cao 3 ( Châu Nhuận Phát | Lưu Đức Hoa )

  1. Phim siêu nhân ó hở? Mình thế nào lại thấy 2 bạn người máy đóng hay ghê :)) Châu Nhuận Phát dù lớn tuổi nhưng luôn có sức biểu

  2. Phim hk phải quay theo kiểu như phim của châu nhuận phát hay châu tinh trì thì hình ảnh mới hay và đã mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *