3 thoughts on “THVL | Chuyện cảnh giác: Mất tiền vì dự án “dỏm”

  1. Ớn cho mấy chú mấy bác quá. Làm cái gì thì ít chi cũng phải đi tìm hiểu cái công ty đó có thực không, làm ăn ra sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *