48 thoughts on “THVL | Trận đồ bát quái – Tập 10

  1. nhật linh hiền tới mức ngu, tính ra cũng tại thằng hoàng hải mà em trai nhật linh chết, vậy mà vẫn nhịn đc. hay thật

  2. Hài Đường đường là tổng giám đốc ngân hàng mà bản tánh hẹp hòi nhỏ mọn cố chấp như đàn bà.

  3. đàn ông họ ích kỷ và sống mù quáng quá… tại sao đàn ông ngoại tình thì phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ, còn phụ nữ có lỡ ntn thì thằng đàn ông nó nhớ suốt đời và dằn vặt mh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *