22 thoughts on “Tiểu Hòa Thượng ikkyu – Phim Hoạt Hình Thuyết Minh ( Full HD )

  1. nhớ hồi bé cuối tuần hay mở tại trung tâm văn hoá bằng màn hình chiếu.. cũng hơn 20 năm rồi .. già luôn rồi 😘😘😘

  2. Có ai xem nhất hưu hoà thượng chưa.. có rất nhiều tình tiết giống.. con bé áo đỏ quét chùa, ông cầm kiếm đi theo ikkyu, trụ trì, cách ikkyu suy nghĩ, giống y đúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *