46 thoughts on “[Tik Tok Trung Quốc] Những Soái Tỷ làm điên đảo chị em. Part 4

 1. Part 1: https://youtu.be/qkNqtOeqfBU
  Part 2: https://youtu.be/b3ns9iDw-p8
  Part 3: https://youtu.be/n4TiBs6W6dY
  Part 5: https://youtu.be/3PMa8xG_gVE
  Part 6: https://youtu.be/FBmDVMPxNU8
  Part 7: https://youtu.be/_vLtHHFqaVg
  Part 8: https://youtu.be/fpCn-Czsz2k

 2. Đây là những người tham gia mạng xã hội nên mới có thể làm nổi danh. Nhưng chẳng biết được còn bao nhiêu người "Soái tỷ" ngoài kia nữa kìa ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *