6 thoughts on “TIN MỚI 12/11/2019: TẬP CẬN BÌNH VIẾT LẠI LUẬT CHƠI QUYỀ.N LỰ.C Ở TRUNG QUỐC

  1. Đánh đập tan nát giàn khoan 981 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣tan nát giàn khoan 981 ở Biển Đông

  2. sao bon nay tien nhieu the ma ko nghi ngoi ma huong thu gia roi. con do hung han lam gi chet roi hai tay cung chi cam chac lay buoi thoi chu lam duoc gi dau

  3. Còn trung Quốc thì trái đất tận thế , cả thế giới không tiêu diệt thì xem như ngày tận thế sẽ đến gần.

  4. Biết tầu như vậy rồi sao không kêu gọi thế giới tập chung hủy diệt mầm mống đại họa của thế giới đi nèo nhèo nghe điếc đ

  5. Hitle gọi Tập là Đại ca vì Tập : dạy trẻ con 5 tuổi học bản đồ – đường Lưỡi bò – có nghĩa dậy ăn cướp biển Đông . Học nghề ăn cướp cùng Tập : từ 5 tuổi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *