5 thoughts on “TIN MỚI 21/9/2019 CỰC HAY | NƯỚC CỜ CAO.TAY CỦA T.T TRUMP SẼ KHIÊN CHO BẮC KINH PHẢI GIƯƠNG.CỜ.TRẮNG

  1. Quả đấm thép cua ông Trump làm tôi nhớ đến. Tay đấm thép maiteson phải chăng đây là quả đấm thép Donald Trump

  2. Nói không tham khảo, không dẩn chứng, tức là nói tào lao, nói một chiều, nói chủ quan, nói không thuyết phục, nói kiểu tuyên truyền, nói một chiều, xin trích dẩn tham khao, hoặc nêu bằng chứng .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *