3 thoughts on “TIN MỚI 26/10/2019 TÀU CHIÊN TRUNG QUỐC LAO ĐÂU VÀO TÀU CHIÊN MỸ-SUÝT BUNG.NÔ TRẬN HẢI CHIÊN TRÊN BĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *