6 thoughts on “TIN MỚI 29/11/2019 TIN VUI| DÍNH ĐON “THUONG.CHIÊN”-BẮC KINH ĐANG DẦN LỘ NHỮNG “TƯ.HUYÊT.CHET.NGUOI”

  1. The ky 20 ronald reagan dap do lien so va buc tuong o nhuc ba linh the ky 21 donald trump thien su khu quy vuong sa tang tap gap co quy dau doi chau ma to sap quy tien roi

  2. Ngươi my phai tư hao vi co dc 1 tong thong hien tai la ông trump .vi chi co ông trump mơi đay lui dc ta công .va dua nuoc my va ca thê gioi yên binh hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *