11 thoughts on “Tình trong biển tình tập 31 (2/4)

  1. bằng ca tuyệt vời qua sđi lúc nào a cũng z rất ấm áp,mỗi tội lồng tiếng ghê quá.nhg df s cũng cam rơn ad đã up

  2. Ôi! iu anh Tô Hữu Bằng qá đi mất, nhìn cái cảnh khi cứu Hiểu Đồng, lúc đó nét mặt của Ân Kì lo lắng cho người iu của mình dữ lắm, thích thật ước gì mình cũng có một người quan tâm đến mình như Ân Kì thì hay biết mấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *