Toàn cảnh đường Trần Phú Nha Trang | Nha Trang tháng 10 năm 2019Toàn cảnh đường Trần Phú Nha Trang | Nha Trang tháng 10 năm 2019
————————————————————-
Cẩm nang du lịch qua videos.
Đăng ký để cập nhật kênh nhanh nhất:
Travel Blog:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
 Twitter :
 Facebook:
 Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #NhaTrang2019 #DuongTranPhu

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *