Tóm lược quá trình thử nghiệm đốt than trộn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2Theo thiết kế ban đầu, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sử dụng than nội địa loại Antraxit 6A Hòn Gai, Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tuy nhiên, trước tình hình nguồn than trong nước ngày càng suy giảm, than trong nước không còn đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, để chủ động đảm bảo nhiên liệu than phục vụ sản xuất, thực hiện chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ tháng 12/2018, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức triển khai thử nghiệm đốt than trộn trên các tổ máy của NMNĐ Vĩnh Tân 2.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *