6 thoughts on “Tóm Tắt Tam Quốc Diễn Nghĩa

  1. giọng đọc hay và cuốn hut vô cùng ,tài năng cua admin thật hiếm có,thật xứng là giọng đọc vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *