Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế ÂmTôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm
“Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù
Thanh tịnh trang nghiêm luỵ kiếp tu
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường tác độ nhơn châu”
Tượng Oder quý khách quan tâm vui lòng cmt hoặc inbox để biết thêm chi tiết
Tượng thích hợp trưng bày chiêm ngưỡng hoặc thờ phụng.
Zalo:0383930970

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *