37 thoughts on “Tổng Hợp 3 Mẫu Base war Hall 8 Thủ Cực Tốt Mới Nhất | Mr Kem – Clash of Clans

  1. Xin phép add nha , tui chơi coc cấp 150 hall 11, clan cấp 5 r , ae nào nhỏ hơn thì vô mik kéo tiếp cho nha , clan tên Hiệp_Sĩ_Gà , ae vô chơi v.v 😜😜😜

  2. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *