2 thoughts on “Top 15 truyện tranh cổ trang đam mỹ hay dành cho hủ nữ phần 1

  1. Thiếu Hoá Long Ký, Đường chủ mỗi ngày đều mong ước ta, Thượng tiên miêu miêu của ta, sư phụ lại trêu chọc ta, Thiên Quan Tứ Phúc..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *