37 thoughts on “Totally Accurate Battle Simulator #1 | CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG THẰNG ĐỤT

  1. 🍜🍜🍜🍜🍜🍢🍢🍢🍝🍝🍧🍚🍙🍔🍕🍲🍘🍠🍣🍣🍤🌏🌎🌍🌐🗾🌋🗻👹👹👹👹👹 Em tải có được đâu 👹👹👹👹👹👽👽😈😈😈😬😬😬😬😤😤😤😤😠😠😠😠😾😾😾💩👾🙎🙎🙅🙅🙅🙅🙅👊👊👊👊👊👊👊✊✊✊✊👏👐👐💔💔💔💔💔💢💢💢💢💍💎💍💍🐽

  2. Khi anh dàn trận cái sơ đồ nó có cái mũi tên trắng là để chỉ hướng tấn công của quân địch đó hình như anh ko để ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *