24 thoughts on “Tour Biển Cả 2 ll Làm Và Ăn MÂM Hải Sản – Ghẹ – HÀu Nướng Mỡ Hành – Bạch Tuộc Nướng Sa Tế ở Long Hải

  1. Anh bảo chạy xuống xíu nữa có resort lan rừng. Chị ngọc về ac có thể xuống nghĩ mát. Hơi bị thích

  2. Nhìn ong ngoại om qua ong ngoại an nhiu len nhe ong de vo sức khoe song cung con chau chuc gia dinh co ki nghi vui ve hanh phuc

  3. Em chúc ông , ba me anh với gd lun mạnh khoẻ để có nhiều vlog vây nha. Chúc anh nhiêu sub hơn nha.

  4. anh Bao?oi, an no rôi không nên di ta'm biên?, nên doi hai ba tiê'ng cho tiêu com mo'i xuô'ng nuo'c duoc, cân thân cho khoi? xay? ra tai nan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *