5 thoughts on “Trà Vinh bắt 4 “cò đất” câu kết cán bộ nhà nước gây thất thoát 120 tỷ đồng | LONG AN TV

  1. Ở Trà Vinh các quan chức từ nhỏ tới lớn toàn biến chất không à, lúc trước ông Trần khiêu ở với bà ly, lúc đó bà ly làm chùm ở Trà Vinh đưa cả gia đình vào cơ quan nhà nước, sau đó ông Trần khiêu về vườn, giờ bà ly sinh đứa con cho ông Trần khiêu, 2 người mở nhà hàng ở vịnh long rất lớn,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *