48 thoughts on “TRẢI NGHIỆM TỰ CẮT TÓC NGẮN VÀ CÁI KẾT GÂY SỐC l CUTTING MY OWN HAIR SHORT 💇‍♀️💇‍♀️ sullicious 💖

  1. Chị chỉ cắt dễ hiểu nè để mai em cắt tóc mái thưa như chị, chứ cắt ngắn về ai cũng chê già huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *