21 thoughts on “Trailer – Nam Thần Của Tôi

  1. Phim này để giới thiệu cũng lâu rồi mà vẫn chưa có chắc là bị cấm chiếu rồi vì bây giờ trung quốc hình như không cho diễn viên Hàn Quốc hợp tác với phim Trung Quốc nữa nên chắc không cho ra phim nữa rồi

  2. phim chỉ có cái traler thoi mà muốn chảy nước miếng luôn ròi mà 2018 gần 19 luôn ròi mà chưa có nx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *