11 thoughts on “Trailer – Phim "Nụ hôn thần chết" trên MyTV

  1. hồi đó xem trên kênh nào đó mà sao Hay Dễ sợ mà bây giờ năm 2017 mất tiêu rồi đặc biệt là mọi người coi lần nào cũng khóc Coi đi coi lại vẫn khóc cứ coi mà hãy coi đi coi lại vẫn khóc coi coi coi coi coi coi vẫn khóc Tôi nói là tôi vẫn khóc vẫn khóc nói rồi khóc quá trời luôn khóc giờ khóc và khóc và khóc và khóc nữa chắc tôi nói hơi nhiều ôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *