22 thoughts on “Trận chung kết đàn áp đẫm máu từ đầu tới cuối – Bình luận cờ tướng đỉnh cao 2019

  1. Cảm ơn a đã đưa mọi người từ trạng thái này qua trạng thái khác. Bình luận hùng hồn

  2. Thật đáng tiếc cho Nhất,thắng mười mươi rồi mà đi nước mã ăn tốt 3.Nếu thay nước đó bằng nước bình xe vào gọng sỹ tránh Xuyên đấu xe thì Xuyên chỉ còn nước tốt ăn mã,sau đó Nhất tiến pháo 1 vật sỹ còn lại của Xuyên thì tránh sao đc nước xe lệch của Nhất.Đáng tiếc quá Nhất ơi!

  3. Phút thứ 26.25 tưởng xuyên lấy tốt bình qua bắt mã , xong mã 8 bình 6 các bạn phân tích thử xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *