Trăng sáng vườn chè – Văn Phụng&Nguyễn Bính – Xuân SơnTrăng Sáng Vườn Chè
Sáng tác: Văn Phụng
Phổ thơ: Nguyễn Bính
Trình bày: Xuân Sơn
—————————–
Sáng trăng sáng cả vườn chè
Một gian nhà nhỏ đi về có nhau
Vì tằm tôi phải chạy dâu
Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay
Chồng tôi thi đỗ khoa này
Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi
Kẻo không thời chúng bạn cười
Rằng tôi nhan sắc cho người say mê
Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng

Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi
Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy
Hai bên có lính hầu đi dẹp đường
Tôi ra đón tận gốc bàng
Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem
Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng tưới lên trên vườn chè

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *