27 thoughts on “Trên tay Ducky Pocket – Khi máy tính bỏ túi có đèn RGB, phím cơ Cherry

  1. Cho hỏi cái này nhé muốn dùng cái máy tính này thì phải có điện à vậy thì làm sao mà mang đi thi đuợc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *