31 thoughts on “Trên tay Logitech G29 – Vô-lăng chơi game 400$ cho PS4

  1. vô lăng đéo gì thì cũng là phụ kiện chơi game thôi vậy mà giá còn mắc hơn máy game ps4. điên khùng, thằng logitech bán cái gì cũng giá trên trời

  2. 400$ = bộ pc – bác cho hỏi cái bàn đạp ga và thắng có 1 mức hay i như thật đạp mạnh và nhẹ tùy vào sực mình vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *