2 thoughts on “Trên tay MacBook Pro 16 inch

  1. 3:20 nếu làm việc “không chân chính” mới dùng màn hình có số inch nhỏ như macbook 13 inch à anh Hiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *