Triệu Vân CƯỚP CÔNG Lớn Của Mãnh Tướng Chỉ Huy Đội Hộ Vệ Lưu Bị Trong Lịch Sử Tam QuốcTriệu Vân CƯỚP CÔNG Lớn Của Mãnh Tướng Chỉ Huy Đội Hộ Vệ Lưu Bị Trong Lịch Sử Tam Quốc
Dưới trướng của Lưu Bị còn rất nhiều viên mãnh tướng có bản lĩnh và danh tiếng không hề thua kém Ngũ Hổ Tướng nhưng lại không được xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Trong ba chính quyền lớn nhất vào thời Tam Quốc, Tào Tháo là bên có thế lực mạnh nhất, thực lực của ông đến từ sức mạnh của bộ quân tinh nhuệ Hổ Báo Kỵ. Tuy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không nhắc đến, nhưng đã từng được đề cập trong Tam Quốc Chí: “Tào Thuần đôn đốc Hổ Báo Kỵ, đều là thiên hạ kiêu nhuệ”.
Để có thể chỉ huy Hổ Báo Kỵ thường là người phải nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Tào Tháo, vì vậy đa phần đều là người nhà của ông như Tào Thuần, Tào Hưu và Tào Chân.
Nếu như Tào Tháo sở hữu Hổ Báo Kỵ thì bên kia chiến tuyến, trong tay Lưu Bị cũng có đội tinh binh được gọi là “Bạch Nhị Binh”.
Tuy nhiên trong chính sử, đội tinh binh của Lưu Bị không được ghi chép miêu tả lại nhiều, thậm chí còn ít thông tin hơn cả Hổ Báo Kỵ. Vì vậy đương nhiên người chỉ huy của “Bạch Nhị Binh” cũng được ghi chép lại rất mơ hồ. Người đó chính là Trần Đáo.
Trần Đáo không được xuất hiện trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung vì trong tác phẩm này, nhân vật Triệu Vân (nhân vật hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa) đã được “tổng hợp” cả vai trò, chiến tích và công trạng của cả nhân vật Trần Đáo và Triệu Vân trong lịch sử, do đó Trần Đáo không nhất thiết phải xuất hiện.
Hình ảnh Trần Đáo chỉ huy quân hộ vệ cưỡi ngựa trắng của Lưu Bị được chuyển qua cho Triệu Vân. Có thể thấy Trần Đáo tuyệt nhiên không phải người có bản lĩnh tầm thường.
Trần Đáo tên tự là Thúc Chí, người quận Nhữ Nam, Dự Châu. Danh tiếng của ông trong chính sử có thể nói không thua kém gì Triệu Vân (trong lịch sử), là một viên mãnh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
Trần Đáo không được lập truyện trong Tam Quốc Chí và cũng không xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung tiên sinh, không phải vì ông không lợi hại, mà do hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, như đã giới thiệu bên trên, Trần Đáo là chỉ huy quân hộ vệ ngựa trắng dưới chướng của Lưu Bị. Nhánh quân này thường thực hiện những nhiệm vụ hết sức cơ mật, mà đối với những nhiệm vụ như thế sử sách có rất ít thông tin để ghi chép lại.

Đăng ký kênh Youtube mới của Tam Quốc Chí để cập nhật thêm video tại đây:
Xem thêm nhiều video nữa tại đây:
Gia Cát Lượng Và Tư Mã Ý Ai GIỎI HƠN Ai:
Vì sao Gia Cát Lượng dùng kế ngồi gảy đàn đuổi được 150.000 quân Tư Mã Ý?:
Quách Gia Và 2 Nhân Vật Không Qua Đời Sớm Sẽ Khiến Cục Diện Tam Quốc ĐẢO LỘN:

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

One thought on “Triệu Vân CƯỚP CÔNG Lớn Của Mãnh Tướng Chỉ Huy Đội Hộ Vệ Lưu Bị Trong Lịch Sử Tam Quốc

 1. Triệu Vân CƯỚP CÔNG Lớn Của Mãnh Tướng Chỉ Huy Đội Hộ Vệ Lưu Bị Trong Lịch Sử Tam Quốc

  Đăng ký kênh Youtube mới của Tam Quốc Chí để cập nhật thêm video tại đây: https://goo.gl/5fC78U

  Xem thêm nhiều video nữa tại đây: https://goo.gl/mqB3mC

  Gia Cát Lượng Và Tư Mã Ý Ai GIỎI HƠN Ai: https://youtu.be/wAmU_5EUemo

  Vì sao Gia Cát Lượng dùng kế ngồi gảy đàn đuổi được 150.000 quân Tư Mã Ý?: https://youtu.be/mfLwv1Kp2b0

  Quách Gia Và 2 Nhân Vật Không Qua Đời Sớm Sẽ Khiến Cục Diện Tam Quốc ĐẢO LỘN: https://youtu.be/AiHp52LqcoQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *