35 thoughts on “Trò chơi làm món bánh cá nướng Taiyaki bằng đồ chơi nấu ăn Nhật Bản

 1. 👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🍧🎈 Happy Birthday!
       🔥      🔥      🔥
       📍      📍      📍
       📍      📍      📍
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓
  🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

 2. Tuyệt vời 💎💎💎💎🥞🍕🥘🍲🥗🍜🍛🍚🍠🍠🍢🍘🍱🌮🥓🥚🍙🍱🍿🥙🥗🍿🥙🍱🍳🍘🍠🍜🥙🍛🍿🥚🍙🍱🌯🥚🍠🍮🥛🍧🍰🍦🍼🎂🍦🍭🍸🍪🍧🍥🍤🍪🍯🍷🍸🍸🍥🍰🥛🍺🍺🍺☕🍫🍦🍧🍬🍬🍵🍻🥂🍶🍭🍩🍮🍾🥃🎃🎊🎀🎄🇯🇵🇰🇷🇱🇷

 3. Chông ngon quá🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🏄🏄🏄🏄🏄🏄🏄🏄🏄🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊

 4. Thà tui ra chợ mua bột, đường trứng, sữa, đậu đỏ về vào bếp tha hồ mà dọc. Mấy cái này chơi không phê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *