27 thoughts on “Trực Tiếp – Siêu Sao Đại Chiến – Garena FreeFire

  1. Mở thẻ tháng bằng Mobile bắt nhập mã xác minh nhập đúng mà bắt nhập lại hoài
    Đừng ai nhập nữa quân lừa đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *