Trung Cộng thuê người phóng hỏa xưởng in của thời báo Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông — Đại Kỷ NguyênTừ lúc bắt đầu phong trào chống “Luật dẫn độ” đến nay, Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông luôn vượt lên mọi khó khăn, kiên quyết không từ bỏ đưa tin về…

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *