6 thoughts on “Trường Đua Đại Nam cùng Biker Girl Vivi & Team Ducati (trailer)

  1. rồi, sáng thấy bà Vy đi ngang nhà tui, ngay góc cua đường Nguyễn Chí Thanh quẹo phải vô Phan Đăng Lưu, nghe tiếng bô xe ra nhìn, nói " ý là con gái" nhờ cái bím tóc :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *