50 thoughts on “Trường Tương Y – Tập 2 – Phim ngôn tình Trung Quốc hay nhất – 寂寞空庭春欲晚

  1. Bản dành cho điện thoại: https://goo.gl/63Czvq
    Bản dành cho PC: https://goo.gl/Adxgkx
    Phim được cập nhật sớm nhất tại link sau đây. Xem phim trước Youtube đến 2 tuần.Click ngay để xem .

  2. Những đứa trẻ này sau này nhất định sẽ trở thành diễn viên suất sắc nổi đình nổi đám như dĩnh tỷ mịch tỷ phi tỷ

  3. Những đứa trẻ này sau này nhất định sẽ trở thành diễn viên suất sắc nổi đình nổi đám như dĩnh tỷ mịch tỷ phi tỷ

  4. Mở đầu phim nghe cái tên Lương nhi và giết Ngạo Bái, là biết luôn nói về Lương phi của Khang Hy, mẹ đẻ của bát aca Dận Tự – bà là phi tử có xuất thân là cung nữ của Tân bảo khố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *