36 thoughts on “Truy sát ông trùm 2 – thuyết minh

  1. Cô cảnh sát quyễn rũ và A chàng sát thủ bá đạo
    Nếu ai đó nói phim hay thì thật phí công A đạo diễn làm ra nó
    Mà phải nói là quá hay
    Chỉ tiếc duy nhất 1 điều là cô cảnh sát k về cùng 1 nhà với A ý đc ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *